'אם אין אני לי – מי לי'? – פיתוח כישורי מנהיגות של מורים לשעת משבר וחירום
הכשרת יועצים ופסיכולוגים חינוכיים:
 
תוכנית זו מיועדת למנהלי רשת ו/או גורמי פיקוח במשרד החינוך ו/או מנהלי אגפי חינוך ברשויות מקומיות,
אשר מעוניינים להכשיר את גורמי הפסיכולוגיה והייעוץ כסוכני שינוי פנים ארגוני.

גישת החוסן מניחה שעל מנת להתמודד עם איומים וקשיים, על המערכת הארגונית להישען על הכוחות הפנימיים שלה.
במובן זה, היועצים החינוכיים ופסיכולוגי השפ"ח הם משאב מקצועי זמין עבור המורים, אותם הם מלווים בחיי היום יום.

בהשתלמות הנוכחית אנו מבקשים להכשיר את היועצים והפסיכולוגים לסייע למורים בשעת משבר וללמדם כיצד
לפעול בראיה מערכתית של פיתוח מנהיגות. התוכנית שואפת להעצים את כישורי ההנחיה והדרכה של היועצים
והפסיכולוגיים במספר תוכניות חירום ספציפיות. ההכשרה תכלול תהליך של הכשרה ממוקדת + פרקטיקום וליווי
המשתתפים בתהליך היישום בחדרי המורים.
ההכשרה מבוססת על ההנחה שלמשתתפים ישנה חשיפה מוקדמת לתחומי הטראומה והתמודדות עם משברים , וידע בסיסי בהבנת תהליכים קבוצתיים והנחיית קבוצות.

המטרה המרכזית של  התוכנית להקנות ליועצים ולפסיכולוגים כישורי הנחיית סדנאות חירום, על מנת שיקנו ידע ויכולת למורים ליישם את הנלמד לפני, בזמן ואחרי מצבי משבר וחירום.

להלן עקרי התוכנית:
  1. מבוא: תופעות ומאפיינים של מצבי לחץ, משבר וחירום + מנהיגות המורה בעת משבר וחירום – מודל הפריזמה של ראובן גל.
  2. תפיסת תפקיד היועץ/פסיכולוג כמנחה ומלמד בחדר המורים: שיתוף בניסיון המשתתפים ותרגול קשיים צפויים. הבנת עקרונות בנייה ויישום של סדנא קבוצתית ממוקדת בחדר מורים.
  3. כלים קבוצתיים לפיתוח חוסן של חדר המורים כצוות: הבנת המרכיבים של צוות בעל חוסן, והתנסות במספר תרגילי הפעלה חוויתיים אותם ניתן ליישם בסדנאות בחדרי המורים.
  4. בניית חוסן באמצעות ערוצי התמודדות: גש"ר מאח"ד: לימוד המודל ותרגול בניית חוסן באמצעים חוויתיים כגון: שימוש בציורים, קלפים, כלי גוף- נפש מתחום התנועה ודמיון מודרך, עבודה עם חומר (פלסטלינה, חימר), סיפורים ככלי להגברת חוסן.
  5. כלי מנהיגות למורה בעת מצבי משבר וחירום: שיחה קבוצתית של המורה בכיתה לאחר אירוע משברי: דיבוב פסיכולוגי מובנה – דפ"מ.
  6. כלי מנהיגות למורה בעת מצבי משבר וחירום: שיחה עם תלמיד על סמך העקרונות של 'הצטרפות והובלה'.
  7. מעגל החוסן: כלי לקיום דיאלוג בכיתה בקבוצות קטנות בעת מצבי לחץ, חירום ומשבר.
  8. תחזוקה עצמית של המתערב בחירום – 'מי יציל את המציל'?  כלים לויסות עצמי ושמירה על שיווי משקל פנימי בעת מצבי לחץ, משבר וחירום.

בתוכנית זו יחידות הדרכה 1+2 הן חובה, ואורכם 6 שעות הדרכה. כל שאר היחידות ( 3 עד 8) מורכבות כל אחת מיחידת לימוד של 3 שעות הדרכה + קבוצת פרקטיקום שבה כל משתתף/ת יתנסה בהעברת הכלי ויקבל משוב מעמיתיו. משך קבוצת פרקטיקום שכזו 4 שעות הדרכה (לקבוצה בת 8 משתתפים) ועוד מפגש מלווה בן 3 שעות הדרכה לאחר שהמשתתפים התנסו בהעברת הסדנאות בחדרי המורים.
 
מכאן שבחירה בכל אחת מהיחידות 3 עד 8 פירושה 10 שעות הדרכה לכל יחידה, סך הכל 60 שעות הדרכה; ולכל התוכנית  66 שעות הדרכה. ניתן לבחור חלק מן הנושאים ביחידות ההדרכה הללו.
 
הערה: יחידת הדרכה 4 כוללת כלים רבים, ומתוכם תיצטרך להיות בחירה רק בכלי אחד או שנים שיתורגלו בקבוצת הפרקטיקום.
 
עקב המורכבות של ההכשרה הגודל האופטימלי של הקבוצה הוא 8 משתתפים למנחה אחד, אפשר מתכונת של שני מנחים לקבוצה בת 16 משתתפים.
 

 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com