כלי חינוכי חדש ומקורי: 'אנינחנו' – ערכת קלפי זהות ישראלית-יהודית
הצעה לקיים השתלמות מורים ייחודית
 
רקע
בעבר גדלו בני נוער כחלק מקהילה חמה והומוגנית. חלק עיקרי מההזדהות שלהם עם ערכי הוריהם נספג בעזרת אווירת הקהילה. ברם, צורת החיים השתנתה מאז לחלוטין. צעירינו אינם גדלים עוד בקהילות מבודדות ובחממות תרבותיות, אלא חשופים לעולמות תרבותיים שונים. התרבות הכללית חודרת לכל בית דרך אמצעי התקשורת, וכולנו חשופים יותר מאי-פעם לתכנים מגוונים, שחלקם סותרים לפעמים את יסודות אמונתנו.
תרבות ההמונים היא לעתים גבוהה ולעתים רדודה, וצעירינו מתקשים להבחין מתי ראוי שנהיה שותפים עִמה ומתי דרכינו אמורות להיפרד. 
זאת ועוד: המדינה שאִתה אנו מזדהים חוֹוה הצלחות אך גם קשיים, חלקם מורכבים.
תהליכים אלו מאתגרים אף הם את התפיסות הציוניות הפשוטות. אתגרים אלו לא רק יוצרים התמודדות אינטלקטואלית, אלא גם מחוללים מעורבות והתמודדות רגשית. יחדיו הם יוצרים תמהיל המחייב את כולנו להעמקה ניכרת של המאמץ החינוכי, בעיקר בצדדים הרוחניים והתרבותיים שלו.

מהו"ת ישראל מציעה לצוות החינוכי השתלמות חד פעמית בנושא ערכת הקלפים "אנינחנו" ודרכי השימוש בה.
ההשתלמות כוללת:
  1. התנסות מכוונת עם הערכה.
  2. דיון פנימי איכותי של הצוות בדבר מטרותיו החינוכיות.
  3. פריסה מסודרת של מגוון הצעות לשימושים נוספים לערכה.
  4. הצגת רקע תיאורטי מקצועי על עבודה עם קלפים בקבוצות ושל כלים להעמקת הדיאלוג בכיתה.
  5. הצגת רקע תיאורטי מקצועי על תהליכי גיבוש זהות בגיל ההתבגרות.
ההשתלמות תסייע למפעיל הערכה בדיוני עומק ערכיים ורוחניים עם התלמידים, טיפוח דיאלוג פתוח ומשמעותי
בכיתה, וכן בניצול מקצועי של כל האפשרויות הגלומות בערכה. 

אורך מומלץ של השתלמות יעילה: שלוש שעות.

 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com