בניית חוסן וצמיחה קהילתית
 
חוסן קהילתי – הוא מושג שקשה להגדיר אותו, אבל ניתן לחוש בו.
חוסן קהילתי - הוא הדבר שהופך קהילה למקום בו הפרטים מרגישים שייכים.
חוסן קהילתי - הוא הדבר שגורם לקהילה העוברת משבר, לצאת ממנו מגובשת ומחוזקת.
חוסן קהילתי – מצריך קיום תהליך מעת לעת של זיהוי ההשתנות מחוץ לקהילה ובתוכה, ועיצוב דרכה קדימה.

בשנים האחרונות הקהילתיות במדינת ישראל מתגברת ועוברת תהליכי שינוי. ההפרטה בקיבוצים, ההרחבות,
הגרעינים החברתיים והתורנים, עקירת ישובים ויישובם מחדש ועוד שינויים שונים– מטלטלים את הקהילות
ומחייבים בירור ערכי הליבה של הקהילה וזיהוי וחיזוק ההון החברתי.

קהילה חסונה:
בינוי חוסן קהילתי מסייע ליצירת מסוגלות קהילתית, לניצול הזדמנויות, למציאת נושאים משותפים ולאזן אינטרסים מתחרים.
הוא מוסיף לכידות, אחווה, שכנות טובה וחברות בין הפרטים המרכיבים את הקהילה.
זה לא פשוט קורה, זה דורש מאמצים מודעים, אך בסופו של דבר מוביל התהליך ליצירת תועלות משותפות ולקהילה בריאה, אשר יש לה, זהות קהילתית, חזון משותף ומנהיגות מובילה.  קהילה היוצרת רשת חברתית תומכת ומחברת, והיוצרת מעורבות והתנדבות של התושבים.

מהו פיתוח קהילתי?
פיתוח קהילתי הוא תהליך התפתחותי  מתוכנן למען  רווחה קהילתית זה תהליך בעזרתו חברי קהילה חוברים יחד למציאת פתרונות לבעיות נפוצות. פיתוח קהילתי נובע מהאמונה שלקהילה עצמה יש, או שביכולתה לפתח, פתרונות לנושאים ולהזדמנויות בתוך הקהילה.
 
פיתוח קהילתי מסייע לבנות מסוגלות קהילתית, לנצל הזדמנויות, למצוא נושאים משותפים ולאזן אינטרסים מתחרים. זה לא פשוט קורה, זה דורש מאמצים מודעים , אך בסופו של דבר הוא מוביל ליצירת תועלות משותפות ואחריות משותפת בקרב חברי הקהילה .מה מהו"ת – ישראל מציעה?
 • מיפוי ואבחון קהילתי – מתודולוגיה שיטתית של אבחון קהילתי מערכתי לזיהוי וחיבור בין מנועי הצמיחה והחוסן של הקהילה.
 • עיצוב צביון הקהילה -  מהי דרכה, מה ייחודה ומהם הערכים שלה. יצירת תהליך של גיבוש עתיד מיטבי משותף.
 • יעוץ ארגוני למזכירויות וועדים ישוביים לבניית מנגנונים פנימיים לניהול הקהילה,
 • שיפור אפקטיביות עבודת המזכירות, הוועדות והקשר עם הציבור.
 • סיוע לקהילות בניהול משברים והשלכותיהם, ויצירת תהליכים של דיאלוג קהילתי ויצירת הסכמות סביב נושאים מורכבים.
 • בניית מערכת ליחסי גומלין בין וועד מקומי ואגודה שיתופית בישובים בהם יש וועד ואגודה.
 • סיוע ביצירת רשת חברתית בין הפרטים בקהילה ובין קבוצות השונות המרכיבות את הקהילה.
 • סיוע בעיצוב "גבולות הקהילה" במגזר העירוני.
 • פיתוח קהילה רב דורית -   ליצירת שילוב דורות ומתן מענה לכל שכבת גיל. (ילדים, נוער, גיל ביניים, וגיל הזהב).
 • סיוע במעבר מקהילה קטנה לקהילה גדולה. 
 
עם מי אנחנו עובדים?

מהו"ת ישראל עובדת עם קהילות דתיות וחילוניות כאחד.
 • במגזר הכפרי - קיבוצים,
                          מושבים
                          וישובים קהילתיים.
 • במגזר העירוני – גרעינים חברתיים,
                            גרעינים תורניים, 
                            קיבוצים עירוניים
                           וקהילות שונות המבקשות מחד להיות חלק מהעיר ומאידך להישאר קהילה.
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com