עזרה ראשונה נפשית במצבי משבר וחירום
הדרכות לצוותי התערבות וצוותים פסיכוסוציאליים

צוותי עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וצוותי חירום ברשויות ובקהילות נדרשים להתערב חדשות לבקרים במצבי משבר חריפים ובמצבי חירום. הכשרה ממוקדת המקנה מיומנויות, תאפשר לבעלי התפקידים לבצע את תפקידם ביעילות תוך שמירה עצמית להתמודדות מיטבית עם אירועים עתידיים.

 
ההכשרה תכלול את הנושאים הבאים:

 אני והתפקיד בחירום – סדנא
 זיהוי סימני מצוקה ולחץ
 ביצוע הערכת מצב ראשונית בשטח
 'הצטרפות והובלה' – סיוע לנפגעי חרדה
 שיחה קבוצתית ראשונית לאחר אירוע
 עקרונות לביצוע 'בשורה מרה'
 כלים לחוסן ושמירה עצמית של המתערב
 סימולציה אינטגרטיבית להטמעת הכלים והמיומנויות

ההכשרה תותאם לצרכי הצוותים, ותכלול התנסויות, משחקי תפקידים וניתוחי אירוע, כמו גם הפעלות למידה התנסותית (Outdoor).
משך ההכשרה במלואה כשלושה ימי הדרכה, ניתן לפרקה ליחידות לימוד בודדות.

מפעילי התוכנית הם צוות מיומן עתיר נסיון המשל ידע מתחומי הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית והתמודדות עם מצבי טראומה ולחץ.

• ניתן להעביר את ההכשרות גם לאוכלוסיות של מתנדבים בקהילות (צח"י רווחה)

 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com