הערכות לחירום
 • מהו"ת ישראל - מרכז הערכות והתמודדות  ישראל ,הינה עמותה העוסקת מזה שנים בתחום הערכות לחירום                                           ב: רשויות, ,מוסדות , עמותות, מפעלים ובקרב צוותים .אנו עוסקים בהערכות בכלל עם דגש על הערכות                                           הטיפול באנשים ובאוכלוסייה .
 • אנחנו במהו"ת ישראל רואים בהערכות לחירום תהליך של בניית חוסן ורואים את חזונינו ל"הרבות חוסן בישראל" .                                כחלק מתפיסת זו הרואה הערכות כבונה חוסן ,היינו שותפים לגיבוש המסמך של הקואליציה הישראלית לטראומה                                ומכון ראות בנושא בניית רשת החוסן האזרחית ועיצוב תרבות של מוכנות  לחירום.
 • פיתחנו עם השנים  מודל ידע וכלים ייחודיים היודעים לשלב בהערכות למשבר וחירום את הצד הפורמאלי והלא פורמאלי:                         מצד אחד ,חיזוק רשת החוסן הפורמאלית אשר אחראית על ניהול אירוע ומקבלת הנחיות ונהלים להיערכות מגופים סטטוטוריים (מלמעלה למטה) . זאת ,תוך התבוננות והתייחסות למאפיינים הייחודיים ברשת החוסן הבלתי פורמאלית אשר נבנית מלמטה למעלה . השילוב בין השניים הוא חשוב ! אנחנו מאמינים בקשר בין :מיומנויות,זהות וקהילה כמרכיבי חוסן.  
 • הערכות לחירום הוא תהליך לא פשוט אשר נתקל בהרבה מקרים בהכחשה והדחקה אישית וארגונית ,אנחנו במהו"ת ישראל נותנים חשיבות להתמודדות עם מנגנוני הגנה אלה כתנאי להצלחה .לשם כך אנו משלבים מומחיות תוכן ותהליך במקביל.
אנחנו מציעים תהליך אשר תכליתו הקניית מיומנויות  תחושת מסוגלות ומוטיבציה לנקוט פעולה מכוונות להתמודדות אפקטיבית עם  מצבי משבר וחירום .

לשם כך אנו פועלים עפ"י התהליך הבא :
 1. סיוע ללקוח להכיר ולהבין את  הסיכונים שלפניו הארגון ניצב ,מיפוי וניתוח סיכונים הכרה והבנה של  תרחיש הייחוס .
 2. גיבוש מדיניות ותפיסת הפעלה לנהל את מצבי החירום שנגזרים מתרחיש הייחוס.
 3. התאמת המבנה הארגוני והגדרות התפקיד למצבים אלה.
 4. גיבוש נוהל  הכולל מנגנוני תיאום של תקשורת והעברת מידע, קבלת החלטות בשלבים השונים ובמעגלי הפגיעות השונים..
 5. הטמעת הנוהל תוך כדי בניית חיזוק והעצמת הצוותים .
 6. הקניית מיומנויות לבעלי התפקיד השונים הנובעים מהגדרות התפקיד .
 7. זיהוי הכוחות הבלתי פורמאליים אשר יכולים לסייע בחירום חיבורם ופיתוחם  בשגרה.
 8. הכנה מנטאלית של הפרט והצוות  למצבי חירום.
 9. מהו"ת ישראל נמצאת בקשר  ומציע סיוע ללקוחותיה בשעת חירום עצמו ,מסייעת בתחקור ,הפקת לקחים ועיבוד רגשי ווקוגניטיבי של ההתמודדות  עם  מצב החירום עצמו.
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com