הערכות לחירום
הקניית מיומנויות, תחושת מסוגלות ומוטיבציה
לנקוט פעולה מכוונת להיערכות והתמודדות אפקטיבית
עם מצבי משבר וחירום בצד הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
בניהם מיפוי וניתוח סיכונים, תרחיש ייחוס,
גיבוש מדיניות ותפיסת הפעלה וכו'..
הערכות לחירום ורציפות תפקודית

מצבי משבר וחירום מהווים אתגר למערכות שונות לנקוט פעולות מכוונות להתמודדות אפקטיבית.
הם גם מהווים הזדמנות לבנייה וחיזוק של רשת החוסן האזרחית בישראל.

 
צח"י צח"ש

צוות חירום ישובי / שכונתי
מטרת הצוות: ניהול ישוב / שכונה בחירום ...
צח"ק
כחלק מהמאמץ לשפר את רמת החוסן האזרחי בישראל, פיתח צוות מומחים בין-תחומי ממהו"ת ישראל את פרויקט  צח"ק – צוות חוסן וחירום קהילתי,
שתפקידו לנהל ולארגן את הפעילות הקהילתית בשעת משבר או חירום...
צל"ח
צוות לשעת חירום בבית הספר.
מצבי משבר, חירום ואסון עשויים להתרחש בקהילה בכל רגע נתון. בית הספר מהווה לבנת יסוד במערכת הקהילתית ומשפיע על תפקוד התא המשפחתי בשעת חירום...
אם אין אני לי
הכשרת פסיכולוגים ויועצים ברשויות המקומיות לסייע למורים בשעת משבר וללמדם כיצד לפעול בראייה מערכתית של פיתוח מנהיגות. התכנית שואפת להעצים את כישורי ההנחיה וההדרכה של היועצים והפסיכולוגיים במספר תכניות חירום ספציפיות..
מובילים רוחניים בחירום
מובילים רוחניים מתוקף תפקידם וכישוריהם, גם אם לא פורמאלית, ממוצבים בעמדה שנדרשת לתת מענים רוחניים ומצוקות ומשברים של פרטים וקהילות בעת חירום. באמצעות המשגה ותרגול יוכל המוביל הרוחני לשכלל את המענים לפונים אליו...
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com