התמודדות שיא HPC  ©  - High Performance Coping

על מנת להניע בזמנים של מצבים ואירועים קשים אנשים הכפופים למנהל, צוותים וקבוצות שונות או שותפי תפקיד – המנהל נדרש להעלות את 'מחוג ההתמודדות' שלו ושל האחרים ממצב של תפקוד הישרדותי לרמה גבוהה של תפקוד מיטבי.
לצורך כך ההשתלמות הנוכחית תקנה כלים יישומיים למנהל שתחילתם בהעלאת המודעות שלו למצבי ההתמודדות השונים; והמשכם במתן כלים יישומיים המותאמים למצבי הובלה שונים בחירום, משבר, אסון, לחץ חריף מתמשך, וסיטואציות המצריכות גיוס משמעותי של משאבים פנימיים וחיצוניים  להתמודדות עם האתגרים.
הייחודיות של התכנית בהיותה מותאמת ותפורה למרכיבי התפקיד של המנהל הנדרש להובלה במצבים המעוררים רגשות עזים אצלו ואצל אחרים, כולל תופעות גופניות ורגשיות יוצאות דופן: חרדה, לחץ, כעסים, דאגה ועוד.

דוגמאות להתמודדות ניהולית במצבים קשים:
  • מפגש עם הצוות או תושבים ל'התנעת כוחות התמודדות' לקראת משימות
  • ישיבת צוות בעקבות רצף של 'אירועים קשים'
  • תופעות של חוסר אמון והתרופפות בצוות, קושי לגייס כוחות להתמודדות
  • התמודדות עם שחיקה מנהיגותית אישית
  • עבודה בין אישית של המנהל עם 'איש צוות שחוק'
אוכלוסיות יעד:
מנהלים ו/או בעלי תפקידים שיש להם אחריות להניע אנשים אחרים במצבי קושי: ראשי רשויות, מנהלי מחלקות/מכלולים ברשויות, מזכירים ומנהלי קהילות, ראשי צוותי ביטחון ויחידות התערבות, מנהלים ובעלי תפקידים מרכזיים בארגונים; בעלי תפקידים במכלולי אוכלוסייה וחינוך, ועוד.

משך הסדנא:
ההשתלמות תהיה בנויה מיחידות הדרכה מובנות, שניתן להתאימן לצרכי הלקוח. מינימום הדרכה הוא שני מפגשים בני חצי יום (כ 4 שעות), ועוד יום הדרכה שלם. ניתן להרחיב ולהעמיק עד להיקף תכנית של 6 מפגשים.
במפגשי ההדרכה ישולבו מתודות שונות: משחקי תפקידים שיצולמו וינותחו בהסרטה והקרנה במעגל סגור, התנסויות והפעלות אישיות וקבוצתיות, תרגילי אתגר צוותיים במתכונת O.D.T, ועוד.
גודל הקבוצה הרצוי למנחה אחד, עד 15 איש.

מפעילי התכנית:
צוות מנחים עתיר ניסיון בהדרכה ופיתוח מנהלים, המשלב ידע מתחומי הפסיכולוגיה והתמודדות עם טראומה ולחץ, וניסיון בהדרכה יישומית בתחומי פיתוח מנהיגות אישית, צוותית ומערכתית. 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com