Self Care למטפלים
מי מטפל במטפל?

 
מטרות הסדנה:
  • הקניית ידע מיומנויות וכלים למטפלים לשמירה עצמית.
  • חיזוק החוסן של המטפלים והקניית כלים להתמודדות עם שחיקת החמלה.
 
תכני הסדנה מועברים בצורה חווייתית והתנסותית, ומשלבים ידע תיאורטי ושיטות עבודה מעשיות. בקורס יעשה שימוש במגוון כלים: מוסיקה, כתיבה, דמיון מודרך, גוף-נפש, אמנות ועוד, במטרה לספק למשתתפים "טעימות" ממגוון השיטות הקיימות כיום בתחום.
 
נושאים מרכזיים:
  • שחיקת החמלה – הגדרות, מאפיינים, תיאוריה, מחקרים
  • גבולות המטפל – מתי אני צריך לשמור על עצמי, מה שומר עלי
  • למידה ותרגול של מודלים של חוסן המטפל – מ.ג.ן, ABC , Habits
  • כלים לוויסות עצמי וקרקוע 
  • טקסים, רוחניות ומשמעות  
  • משאוב גופנפש – שיטות הרפיה, מדיטציות, תנועה, דמיון מודרך ועוד
  • מציאת משמעות ותקווה בתפקיד
  • בניית שגרת שמירה עצמית
 
אוכלוסיות יעד:
צוותים של מטפלים, בין אם במחלקות הרווחה/חינוך ברשות ובין אם מהקהילה ובמרכזי החוסן. צוותים של caregivers מרכזיים במשפחה.
 
משך הסדנה:
סדנה של יום שלם.
ניתן להרחיב לקורס של 4 מפגשים של יום שלם.
 
מנחים:
צוות המנחים של תחום מנהיגות וחוסן
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com