כנס חורף 5 - 4.2.19 אוניברסיטת בר אילן

כנס חורף 4 - 8.1.18 אוניברסיטת בר אילן

תמונות 

תמונות 

כנס קיץ - 2.7.18 
מלון נווה אילן

תמונות 

 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com