מה שלומנו?

קהל היעד

ישובים כפריים
קהילות משימתיות עירוניות


מטרת הפעילות

לאפשר לקהילה להתבונן על מצבה
לחזק את הקשרים והתקשורת בין חבריה ולהיערך לפעילות
וכל זאת בתהליך קצר ותכליתי.


כלים ומיומנויות
שימוש במגוון כלים מתחום "שיח רבים תכליתי" כגון: חקר מוקיר, מרחב פתוח, קפה עולמי. וזאת ע"מ לאפשר לקהילה להתבונן במצבה ולהיערך לפעילות.

 
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com