מובילים רוחניים בחירום
תכנית הכשרה בקהילה

תכנית זו פותחה ע"י ארגוני הקואליציה הישראלית לטראומה וחוסן, בהובלת מהו"ת ישראל , במטרה לענות על מספר צרכים:
  1. חיזוק רשת החוסן האזרחית בישראל, ע"י הכשרת מתנדבים שבהם משפיעים טבעיים בקהילה
  2. יצירת שפה חדשה ומשותפת למובילים רוחניים ולאנשי מקצוע פסיכו-סוציאליים בתחום התמיכה והתערבות במצבי חירום בקהילה.
  3. חיזוק תפיסות קהילתיות של שייכות ומעורבות אנושית וחברתית, בישובים כפריים ועירוניים כאחד.

רציונל:
מובילים רוחניים מתוקף תפקידם וכישוריהם, גם אם לא פורמלית,
ממוצבים בעמדה שנדרשת לתת מענים למצוקות ומשברים של פרטים וקהילות בעת חירום.
הם זקוקים להמשגה ותרגול של יכולותיהם על מנת לשכלל את המענים שיציעו לפונים אליהם בעתות אלו.
כך יוכלו לשלב את המענה הרוחני שברשותם עם מענים מקצועיים-טיפוליים,
שתחומי הידע הפסיכו-סוציאליים יכולים להציע להם.


עקרונות הפעלת התכנית:
התכנית מוצעת לעיריה/ יישוב מקומי שמקיימת מערך חירום מסודר, שמעונין לקלוט בתנדבים מובילים רוחניים (רבנים, שייחים, כמרים וכיו"ב) במערך החירום הקיים, ולקיים קשר ויחסי גומלין של פיתוח שפה משותפת בין אנשי המקצוע (עו"סים , פסיכולוגיים) ובין המובילים הרוחניים.
לשם כך נחוצה ברכתו של ראש העיר ושל הרב / המוביל הרוחני הראשי בעיר. יש להקצות עו"ס או עו"ס בכיר שינהל את המגעים הללו וימצא שותף שימונה ע"י איש הסמכות הרוחנית העירוני על מנת לבנות יחד איתו קבוצת משתתפים.

מדובר בקבוצה של כ-15 משתתפים, שמכהנים כרבני בית כנסת / ישיבות/ שייחים או אימאמים וכיו"ב, ובאים במגע עם אוכלוסיית התושבים בעיר.
התכנית בנויה במפגשים בני ארבע שעות אחת לשבועיים, שכוללים הרצאה וסדנת תרגול בנושאים מרכזיים. סה"כ 40 שעות.
המנחה הוא קבוע ומלווה את הקבוצה לכל האורך, המרצים מתחלפים ע"פ הנושא.

התכנית המוצעת היא מודולרית:
מפגש חשיפה רחב – על תפקידו של הרב/המוביל הרוחני בעת חירום ארוטי ומתמשך
שלב א': מפגשי למידה
שלב ב': מפגשי למידה נוספים
שלב ג': מפגשי הדרכה עיתיים על הנעשה בשדה
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com