'מחנכים בשעת משבר'
הכשרה ממוקדת של מחנכים ומורים
ההשתלמות המוצעת להלן מיועדת למחנכים בבתי ספר, וכן למורים אשר עשויים למצוא עצמם בכיתה מול התלמידים בעת מצבי משבר וחירום, כולל מורה מקצועי הנמצא בכיתה עת מגיעה לתלמידים הידיעה על מצב החירום.
מצבי משבר וחירום הם מצבי קיצון, הדורשים תעצומות נפש ויכולות מצד המורה, על מנת להתמודד בו זמנית עם קשיי התלמידים ועם הצורך שלו בויסות עצמי (פחדים, דאגה לבית, אי ודאות וכדומה).
אירועי חירום אינם בהכרח מלחמה או פיגוע חבלני. אירועים כגון: תאונת דרכים בה הייתה מעורבת הסעה של בית הספר,
לתלמידים נודע על ניסיון התאבדות של תלמיד, תלמידה אושפזה במחלקה סגורה עקב אנורקסיה, תלמיד שהוטרד מינית ב
דרכו לבית הספר – ועוד...; כולם יכולים להוות עבור הכיתה או בית הספר אירוע בעל פוטנציאל למשבר.
מצב משברי פתאומי שכזה מהווה "שעת כושר". תפקוד לקוי של המורה עלול לפגוע בדימוי שלו ושל בית הספר בעיני התלמידים, ומנגד, מנהיגות ראויה ומובילה שלו עלול להיות נקודת זינוק להמשך השפעתו החינוכית על הכיתה לאורך השנה.
הידע המקצועי וניסיונם של אחרים, מלמד כי תפקוד יעיל בעת משבר וחירום נשען בראש ובראשונה על מה שנלמד והוטמע טרם המצב – כלומר בעת שיגרה.


עיקרי הנושאים בתוכנית
  1. מבוא - תופעות ומאפיינים של מצבי לחץ, משבר וחירום; כלים לזיהוי ומיפוי תלמידים הנמצאים בקושי אישי;                                             מנהיגות המורה בכיתה בעת משבר וחירום – מודל הפריזמה של ראובן גל.
  2. תחזוקה עצמית של המורה בזמן לחץ – עקרונות וכלים להרפיה ויסות עצמי בעת מצבי לחץ.
  3. 'הרגע שאחרי' – ניהול שיחה קבוצתית לאחר אירוע – מבוסס על עקרונות הדפ"מ (דיבוב פסיכולוגי מובנה)
  4. 'הצטרפות והובלה' – עקרונות להתערבות מול תלמיד הנמצא בקשיים, ודרכי יישומם.
  5. המורה כמפתח חוסן אישי וקבוצתי – עקרונות גש"ר מאח"ד שפותחו על ידי פרופ' מולי להד
 

ההשתלמות במלואה תקנה למחנכים ולמורים יכולת לממש בפועל את הפן המנהיגותי בתפקידם, וזאת כהכנה למצבים שעשויים להגיע בהפתעה וללא התרעה מוקדמת. ההכנה באמצעות ההכשרה תשפר את תחושת המסוגלות של המורים להתמודדות אפקטיבית, והכלים שיישומו יאפשרו לכלל הכיתה להישאר בשיווי משקל ולשמר כוחות וחוסן.
ההשתלמות כוללת הדרכה בחמישה מפגשים, משך כל מפגש הוא שעתיים ובסך הכל עשר שעות הדרכה. בהשתלמות תתבצע חשיפה לכל אחד מהכלים הרלוונטיים ותתבצע הדגמה והתנסות של המורים עצמם בצורה של הוראת עמיתים. במידה ורוצים לרכוש מיומנות אישית של כל משתתף, נדרשת העמקה נוספת של 4 שעות הדרכה לכל אחד מהכלים שהוצגו בסעיפים 2-5.
ניתן לקיים השתלמות מקוצרת של  ארבע שעות, אשר תכלול את נושא 1 + נושא נוסף מבין 2-5.
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com