מעמיקים חינוך
תכנית השתלמות ייחודית לצוותי מחנכים

בשורות הבאות אנו מבקשים להציע לכל לבנות עבור הצוות הפסיכו–חינוכי השתלמות קצרת מועד,
הממוקדת בלימודים כלי פסיכולוגי חינוכי רב–שימושי תוך העמקת השפה החינוכית של הצוות וחיזוק
הצד הערכי-תורני של התלמידים בצד חיזוק החוסן החינוכי והנפשי שלהם.

רקע כללי
אתגרים רבים ניצבים בפני בתי הספר בימינו.
התכנית "מעמיקים חינוך" מנסה להציע מענה לאתגרים אלו.
יחד עם הנהלת בית הספר אנו נבחר כלי חינוכי אחד מתוך כמה אפשרויות שיפורטו להלן.
צוות המחנכים יתמחה בשימוש בכלי חינוכי במשך סדרה של שלושה מפגשים מרוכזים.

במפגש הראשון יקבלו רקע תיאורטי על הכלי ויתנסו בו אישית
במפגש השני משתתפי ההשתלמות יעבירו לעצמן פעילות עם הכלי, ינתחו בעזרת המנחה את איכות
"הוראת העמיתים" שהם ביצעו וכן יקבלו תוספת דגשים בדבר הפעלתו בכיתות.
בין המפגש השני לשלישי יתנסו כל המשתתפים בהעברת הכלי בכיתות, כל מורה בכיתתו.
במפגש השלישי ישובו עם מסקנות מההתנסות בכיתות, יצרו הפרייה הדדית בין חברי הצוות החינוכי תוך
לימוד דרכי שימוש נוספות עם הכלי והעמקה של הצוות בשפה החינוכית שהכלי טומן בחובו.

כאמור, כל הכלים הנלמדים מאפשרים לא רק התמחות פסיכו-חינוכית בשימוש בלי חינוכי רב-שימושי,
אלא גם העמקת הגישה ובניית קומה משותפת נוספת של "שפה חינוכית" בין חברי הצוות של בית הספר.
קומה שנועדה להעמיק את ההקשבה, לטפח חוסן ערכי ורגשי ולהעמיק את בניין העולם הערכי-תורני של
התלמידים. במקביל לסדרת המפגשים, יקיים מנחה מקצועי של מהו"ת מפגש אחד עם ההנהלה החינוכית של
בתי הספר כדי להציע דרכים להטמיע את הגישה הנלמדת עם הצוות החינוכי בעוד רבדי חיים מגוונים של
בית הספר.

הכלים המוצעים:

תקשורת בין-אישית מקרבת
התקשורת המקרבת עניינה לקרב ולאפשר התקשרות טובה ועניינית גם במסגרות בהן הדריכות רבה, כגון – מסגרת חינוכית, הורית, וגן גם מסגרת זוגית. לעתים קרובות, מבלי משים, הדיבור שלנו נוע מעמדות מוצקות, מה שמביא לביקורת ושיפוטיות הנתפסים ע"י התלמיד או האחר כפגיעה.
בחלק הראשון של ההשלתמות ננסה לעורר מודעות לתהליכי עומק אלו ולקנות כלים לשם טיפוח שיחה עניינית ו'נקייה' בינינו ובין האחר: יהיה זה תלמיד, הורה או איש צוות.
בחלק השני נעסוק בחשיבות של הסמכות באינטראקציה החינוכית, ובדרך המיוחדת בה ניתן להשתמש בסמכות באופן מכבד אשר מביא להשגת התוצאה ללא שרך עודף של ניכור.

מעגל החוסן – אנינחנו
ערכת קלפים חינוכית המאפשרת בחינה אישית וקבוצתית משותפת של זהות יהודית ישראלית. בערכה 101 קלפי מילים וציורים מקוריים אשר צוירו ע"י יפעת שנלר, המתארים בצבעים חיים מגוון רחב של מצבי חיים וערכים. הערכה מלווה בחוברת למנחה ובה מגוון רחב של פעילויות חינוכיות שונות שניתן לבצע עם הערכה. זאת לצד הנחיות ודגשים לניהול קבוצת דיון איכותית. הערכה פותחה ע"י יונה גודמן, מהו"ת ישראל וארגון מעגלים.  
אורך ההשתלמות 3 שעות

IDT (in door trainig)
המדובר בפיתח ייחודי של  מהו"ת לטכניקות של ODT (out door training).
במקרה דנן, מדובר באותם עקרונות של יצירת מאמץ, הצבת משימה קבוצתית, גילוי כוחות אישיים וחברתיים, הקשבה לזולת, פיתוח יצירתיות ועוד, אך בכלי שלנו אלו נעשים בתוך הכיתה, אמצעים פשוטים וזולים, במסגרת IDT (in door training)

המשותף לשתי תצורות הפעילות היא הבאה מכוונת של התלמידים למקום המאתגר מגוון כישורי חיים שונים והטלת אחריות עליהם למציאת פתרון נוכח מצב של אי–וודאות.
הפעילות מאפשרת העמקת המודעות לתכונות של עמל, חברות אמת, התמדה, התמודדות ע קשיים וכו', בצד הגברת המודעות לכישורים החברתיים האישיים.
מטרת ההשתלמות היא להקנות למחנך כלים והפעלות בסיסיות בנושאים אותן הוא יוכל להעביר בעצמו בכיתה. זאת בצד שיפור מיומנויות הנחיית דיונים בסוגיות של מידות אישיות והעצמה של שפה חינוכית ייחודית.

סיכום:
אנו מציעים לבית הספר לבחור כלי אחד בו יתמחו צוות המחנכים תוך כדי התנסות, הפנמה, העמקת המסוגלות להנחות דיונים קבוצתיים איכותיים ותך כדי פיתוח קומה נוספת של שפה חינוכית משותפת בבית הספר.
כל זאת במסגרת סדרה של שלושה מפגשים באורך של שעה וחצי כל אחד (פרט ל-IDT שם אורך היחידות שעתיים וחצי).
כאמור, הסדרה תכלול מפגש אחד של מנחה מקצועי מהו"ת עם ההנהלה החינוכית של המוסד כדי להציע דרכים נוספות בהן תוכלו עצמאית להטמיע את השפה והגישה הנלמדים עוד רבדי חיים של בית הספר.
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com