חוסן מפעלי – זה לא רק עניין לאנשי המקצוע!  / מתן פורת
 

תוכנית מובילי חוסן מיועדת לארגונים ומפעלים יצרניים.
התגובות הראשוניות של נפגעי חרדה למצב חירום הנתפס כמאיים על חייהם, עלול להשפיע על דרכי ההתמודדות העתידיות שלהם ועשוי לקבוע את ההבדל בין התמודדות נורמטיבית לאחר חשיפה לאירוע טראומטי, לבין פיתוח תגובות פוסט טראומטיות חריפות.
מובילי החוסן הם בעלי תפקידים בארגון, שבעת חירום תפקידם יהיה לתת סיוע של 'עזרה ראשונה נפשית' לעובדים בארגון. סיוע מיטבי יאפשר לבודדים ובכך לצוותים ולמפעל כולו להמשיך ולתפקד.
 
תפקיד מובילי החוסן:
להגיב באופן ראשוני לנפגעי החרדה באופן מקצועי ומותאם, ובכך לטפל במה שמכונה: "הפציעה השקופה".
מובילי החוסן הם בעלי תפקידים בעלי הכשרה מתאימה, המגיעים למקום האירוע, ובעזרת הידע שרכשו בקורס הם מסייעים לטיפול ראשוני בנפגעי החרדה, ובכך מונעים פינוי מיותר שלהם לבתי החולים.
אופן בחירת מובילי החוסן תלויה במנהלי הארגון. ניתן למנות בכל אחת ממחלקות ומיחידות הארגון מובילי חוסן מתנדבים וניתן לפעול בשיטה של גיוס מתנדבים אקראית.
צוות נאמני החוסן יוכשר ויתורגל בכדי לשמר את כשירותו. הוא יעבור מס' מפגשי ריענון וישתלב בתרגילים התקופתיים. חשוב לציין כי יצירת צוות של נאמני חוסן חוצה מחלקות ואגפים, מגביר את הלכידות והתקשורת הפנים ארגונית ואת תחושת ההזדהות ואכפתיות של העובדים לסביבתם.
מובילי החוסן הם באחריות המקצועית של אנשי הרווחה ומשאבי האנוש, ומופעלים בעת חירום ישירות על ידי צוות החירום המפעלי.
 
מה ילמדו בהכשרה?
מהו חירום, היבטים של התנהגות אנושית בחירום, הערכת מצב פסיכו- סוציאלית, תפקיד המסייע במצב של טראומה, מאפיינים של תגובות לחץ, וכן בניית חוסן אישי וקבוצתי ושמירה עצמית של המתערב.
לסיכום -
היכולת לספק "עזרה ראשונה נפשית" על ידי חברי הארגון לחבריו, מהווה עוד נדבך במרכיבי החוסן ויכולת ההתמודדות העצמאית והגמישה עם מצבי חירום מורכבים!
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com