מרים שפירא - סדנה למתנדבי חוסן בקהילה שניתנה בהתנדבות ע"י מרים שפירא
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com