סדנאות נוספות לחדרי מורים

*בניית זהות אישית בגיל ההתבגרות – אנינחנו
 
רציונל
מורים בעבודתם השוטפת משמשים דמויות הזדהות לתלמידים, בין אם יכוונו לכך בתפקידם כמחנכים, ובין אם לאו. חשוב למורים לדעת יותר על תהליכי הזדהות והפנמה שבני נוער עוברים במהלך שנותיהם בביה"ס התיכון / ישיבה/ אולפנה, כדי לאפשר בניה והכוונה של תהליכי בניית זהות בריאים המתרחשים בגיל זה.
זהות תקינה כוללת רכיבים רבים – מגדריים, מקצועיים, רוחניים ובין-אישיים. בכל הרכיבים האלו יש מתח מתמיד בין האני ובין האנחנו, בין זהות הפרט לבין הזהות הקולקטיבית. יש לסייע לנערים ונערות לזהות את המתח הזה ולנתב אותו לאתגר בריא של חיים.
לצורך זה פותח כלי שהוא ערכת קלפים "אנינחנו", לבירור ודיון סוגיות בזהות ישראלית- יהודית.
 
אוכלוסית היעד
מורים מחנכים ומדריכים בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי, לבני נוער בגילאי 12 ומעלה
 
מהלך הסדנה
שלוש יחידות בנות שעה וחצי
הסדנה תיפתח בהרצאה עיונית קצרה על תהליכי עומק בגיל ההתבגרות בדגש על גיבוש זהות.
המשתתפים יתנסו בעבודה עם ערכת הקלפים "אנינחנו", ולאחר מכן יתרגלו בעצמם הנחית קבוצת דיון עם הקלפים בהנחיה צמודה של המנחה המומחה.
בסיום ידונו שאלות מעשיות ליישום העבודה המתמשכת בתחום זה עם ערכת "אנינחנו".
 
מפעילי התכנית
פסיכולוגים ויועצים מומחים לגיל ההתבגרות ולעבודה קבוצתית, מהו"ת ישראל
 

*התמודדות עם אתגרים בחברה ובצוות
 
רציונל התכנית
מורים נדרשים בתוקף תפקידם לעצב ולהשפיע על תהליכים חברתיים בקרב תלמידים, כדי ליצור סביבה מיטיבה ונוחה לתהליכי למידה מגוונים.
כמו כן גם המורים בעצמם מהווים קבוצה חברתית במידה רבה, בתוקף תפקידם כחברי צוות המורים.
מודעות לתהליכים סמויים המתרחשים בצוות ובקבוצה, תוכל לתת למורה כלים לעיצוב והשפעה על תהליכים אלו.
 
מהלך הסדנה
בסדנה בת יום ( 6-8 שעות פעילות) יחוו המשתתפים בלמידה התנסותית אתגרים בעבודת צוות, בבניית אמון, וביצירת תשתית נוחה להשפעה ודיאלוג.
הכלים יהיו בעיקר כלים של ODT. בעיבוד של תרגילים אלו יקשרו המורים את חויותיהם והלמידה שלהם מ'כאן ועכשיו' לנעשה בשטח בתפקידם בכיתה וגם בצוות ביה"ס.
 
מפעילי התכנית
מומחים של מהו"ת ישראל להנחית קבוצות ולמידה התנסותית ODT
 

*הקשבה פעילה ושימושיה עם תלמידים
 
רציונל
כל מורה, ובעיקר מחנך, מוצא עצמו במצבים שבהם איננו מצליח להבין את התלמיד ולהתיחס אליו כפי שהיה רוצה.
ההתכווננות האמפטית כלפי תלמידים איננה פשוטה, מסתבר, תורה היא, ולימוד היא צריכה.
הקשבה פעילה היא התשתית לתקשורת מקרבת כלשהיא, ולדיאלוג מורה- תלמיד ובכלל.
 
מהלך התכנית
ביום למידה ( 3 יחידות של שעה וחצי) תילמד התפיסה שבסיס הקשבה פעילה, עם ראיות מתחום הפסיכולוגיה ומדעי המוח. לאחר מכן יתורגל הכלי, בהנחיה צמודה ותוך מתן משוב ועיבודו.
בסיכום יידונו שאלות מעשיות ליישום.
 
אוכלוסית יעד
אנשי חינוך באשר הם – מורים, מחנכים, מדריכים
 
מפעילי התכנית
מנחים מומחים של מהו"ת ישראל, פסיכולוגים יועצים ועו"סים
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com