צמ"ח

צוות מנהיגות חינוכית בקהילה – הכשרת צוות המנהיגות אשר ילווה את עבודת וועדת החינוך, יעקוב ויהיה מעורב ביישום האסטרטגיה החינוכית, יפעל בהתמודדות עם  תופעות שוליים, יסייע עם תופעות חינוכיות וחברתיות מתהוות ושאלות חינוכיות העולות מהשטח...
התמודדות המשפחה הרב דורית בחירום 

אוכלוסיית הקשישים סובלת מקשיים פיסיים, קוגנטיביים ורגשיים לכן היא בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להיפגע באירועי אסון. מטרתנו היא לסייע למטפלים העובדים עם גיל זה להכיר לדעת והשתמש בשפה המתאימה לכל אחד ולהיעזר בכל כלי שיתאים לאדם, לזמן ולמקום...
פורום מוגנות בקהילה

הטיפול בפגיעות מיניות בתוך הקהילה נושא אופי המייחד אותו מהתמודדויות קהילתיות אחרות. מהו"ת ישראל מסייעת בהקמה והכשרת פורום אשר חבריו יתעמקו ויעסקו באופן ייחודי בנושא זה תוך התמקדות בהנהגה, התערבות במשבר, חינוך ומניעה ומענה לפונים...
אנינחנו

השתלמות בעבודה עם ערכת קלפים "אנינחנו" המתארים בצבעים חיים מגוון רחב של מצבי חיים וערכים אופייניים לכלל הציבור ולנוער בפרט. הערה מהווה כלי חדשני המאפשרת התמודדות אמיצה וגלויה של מחנכים ומנחים עם סוגיות יסוד שונות. 
חוסן קהילתי במשבר וחירום

קהילות, כמו פרטים וארגונים, חיות בסביבה דינמית ומאתגרת.
מהו"ת ישראל תסייע לכם לחזק את החוסן הקהילתי בשגרה וחירום, להתמודד בהצלחה עם משברים ומצבים מאתגרים ואף לצמוח מתוכם. 
חיזוק החוסן והתחדשות קהילתית

קהילות חיות בתוך סביבה דינמית ומשתנה. על מנת להסתגל למציאות המשתנה, על הקהילה לקיים תהליך מתמיד של זיהוי ההשתנות מחוצה לה ובתוכה ולעצב את דרכה קדימה. מהו"ת ישראל רואה שותפה בתהליכי פיתוח קהילתי עם גורמי הרשות ואחרים המלווים את הקהילה...
מה שלומנו?

לאפשר לקהילה להתבונן על מצבה, לחזק קשרים ותקשורת בין חבריה ולהיערך לפעילות. וכל זאת בתהליך קצר ותכליתי..
התחדשות עירונית

ליווי וייעוץ לבעלי העניין בתהליכי התחדשות עירונית הכולל: 
בניית הסכמחות בקהילה לאפיון ומימוש התחדשות עירונית, בניית נוהל למרכיב החברתי בתהליך ההתחדשות וסיוע ליזמים בכל הקשור לקשרי קהילה במהלך הפרוייקט.
צמיחה ומשבר

בהמשך..
צילום - גילוי עצמי בעבודה קבוצתית
פרוייקט ייחודי המאפשר למשתתף היכרות עצמית דרך מרחב הבעה ייחודי - הצילום.
דרך התבוננות הכרוכה בצילום הוא יוכל להביע מנעד רחב של רגשות, תחשות ומחשבות ובכך לחזק ולבנות את עצמו...
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com