צמ"ח
צוות מנהיגות חינוכית בקהילה – הכשרת צוות המנהיגות אשר ילווה את עבודת וועדת החינוך, יעקוב ויהיה מעורב ביישום האסטרטגיה החינוכית, יפעל בהתמודדות עם  תופעות שוליים, יסייע עם תופעות חינוכיות וחברתיות מתהוות ושאלות חינוכיות העולות מהשטח...
התמודדות המשפחה הרב דורית בחירום 
אוכלוסיית הקשישים סובלת מקשיים פיסיים, קוגנטיביים ורגשיים לכן היא בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להיפגע באירועי אסון. מטרתנו היא לסייע למטפלים העובדים עם גיל זה להכיר לדעת והשתמש בשפה המתאימה לכל אחד ולהיעזר בכל כלי שיתאים לאדם, לזמן ולמקום...
פורום מוגנות בקהילה
הטיפול בפגיעות מיניות בתוך הקהילה נושא אופי המייחד אותו מהתמודדויות קהילתיות אחרות. מהו"ת ישראל מסייעת בהקמה והכשרת פורום אשר חבריו יתעמקו ויעסקו באופן ייחודי בנושא זה תוך התמקדות בהנהגה, התערבות במשבר, חינוך ומניעה ומענה לפונים...
אנינחנו
השתלמות בעבודה עם ערכת קלפים "אנינחנו" המתארים בצבעים חיים מגוון רחב של מצבי חיים וערכים אופייניים לכלל הציבור ולנוער בפרט. הערה מהווה כלי חדשני המאפשרת התמודדות אמיצה וגלויה של מחנכים ומנחים עם סוגיות יסוד שונות. 
שינוי וצמיחה קהילתית

קהילות, כמו פרטים וארגונים, חיות בסביבה דינמית משתנה.
אתגר הקהילה בימינו הוא זיהוי השינויים בתוכה ומחוצה לה, בירור ערכי הליבה, חיזוק ההון החברתי, בנייה וטיפוח של הורות בקהילה כמו גם חיזוק המוגנות לכל חבריה. 
בינוי חוסן וצמיחה קהילתית
קהילות חיות בתוך סביבה דינמית ומשתנה. על מנת להסתגל למציאות המשתנה, על הקהילה לקיים תהליך מתמיד של זיהוי ההשתנות מחוצה לה ובתוכה ולעצב את דרכה קדימה. מהו"ת ישראל רואה שותפה בתהליכי פיתוח קהילתי עם גורמי הרשות ואחרים המלווים את הקהילה...
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com