צח"י – צח"ש
צוות חירום ישובי / שכונתי


מטרת הצוות:
  1. ניהול ישוב/שכונה בחירום 
  2. סיוע לרשות המקומית במתן שירות אפקטיבי במצי חירום שונים בשגרה/בחירום
הכשרת הצוותים כוללת 4-6 מפגשים סה"כ 24-28 שעות הכוללים:
  1. היכרות מערכי חירום במדינה וברשות המקומית.
  2. פיתוח תפיסת תפקיד והדרכות תפקידי הצוותים.
  3. ארגון הצוות - נוהלי הפעלה חמ"ל ועוד..
  4. בניית תיק נתונים.
  5. תרגיל מסכם.
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com