צח"ק –צוות חוסן וחירום קהילתי

התוכנית פותחה ע"י מהו"ת  ישראל , במטרה לענות על מספר צרכים:
  1. לפתח ולהכשיר בקהילות אורגניות צוות הנהגה ובעלי תפקידים ממקצועות שונים ממדעי החברה (פסיכולוגים, עו"ס וכיוב'),                                   ממקצועות החינוך, המשפטים ועוד, אשר יפעלו כמתנדבים להגשת סיוע וליווי למשפחות מחברי הקהילה במצבי משבר                                         שונים ובחירום.
  2. להכשיר את הרב הקהילתי לשמש מנהיג קהילתי במצבי משבר וחירום
  3. לתרום לגיבוש הקהילתי ולתחושת הערבות, המחויבות והמעורבות ההדדית בקהילה.
רציונל:
מצבי חירום (ברמה הלאומית) או משבר (ברמה האישית או המשפחתית ) פוקדים כל קהילה בישראל מידי פעם, ומטבע הדברים יש להיערך למצב מעין זה. הניסיון המצטבר בארץ ובעולם מלמד, שהתמודדות נאותה של הקהילה עם אירועים כאלה – שיש בה רמה גבוהה של עזרה הדדית, בבחינת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" – מסייעת במידה רבה למשפחות ולחברים שבה להתמודד עם המצב בצורה טובה ולצאת ממנו מחוזק יותר. מחקרים הראו שרמת החוסן הלאומית מסתמכת רבות על החוסן הקהילתי והחברתי.
כמו"כ ידוע כי בעת משבר יש נכונות ואף צורך בקרב חברי הקהילה לתמוך ולסייע ליחידים ומשפחות שבה באופן ספונטני. מתן כלים ארגוניים ומעשיים לקהילה עשוי לשפר את רמת הסיוע עשרת מונים.
כחלק מהמאמץ לשפר את רמת החוסן האזרחי בישראל, פיתח צוות מומחים בין-תחומי ממהו"ת ישראל (פסיכולוג מומחה במצבי חירום, רב קהילה ותיק ועוד) את פרויקט  צח"קצוות חוסן וחירום קהילתי, שתפקידו לנהל ולארגן את הפעילות הקהילתית בשעת משבר או חירום .

עקרונות הפעלת התוכנית  
  • התוכנית מוצעת למכללות להכשרת רבני קהילה, לעמותות המאגדות  רבני קהילה, לעמותות המאגדות גבאים ומנהיגים קהילתיים.
  • התוכנית עשויה לשרת גם מוסדות להכשרת רבנים, מועצות דתיות, ארגוני קהילות ובתי כנסת, וארגוני מתנדבים.
  • התוכנית עשוייה להתאים גם לגרעינים תורניים ולגרעינים משימתיים.
  • עם ההתקשרות, מתבקשים מנהיגי/הנהלת הקהילה לבחור צוות בן 4-6 חברים/חברות, אשר יעברו הכשרה ע"י מומחים ממהו"ת ישראל.
  • ההכשרה הבסיסית כוללת 12 שעות - 4 מפגשים בני 3 שעות. יש אפשרות לצרוף צח"קים ממספר קהילות – עד 15 משתתפים, לחסכון בעלויות.
  • ההכשרה במתכונת סדנה, תכלול נושאים עיוניים כמו: עקרונות בהתנהגות אנשים במצבי משבר וחירום, מאפייני חוסן ודרכים להעצמתו, עקרונות בהתערבות וסיוע במצבי משבר וחירום, אתיקה, הקמה והפעלת צח"ק, מיפוי גורמי סיוע פנימיים וחיצוניים, התנסויות  ותרגילים..
  • מוצע המשך לווי והדרכה לצוותים (סופרויז'ן) בתום ההכשרה.
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com