צל"ח
צוות לשעת חירום בבית הספר


מצבי משבר, חירום ואסון עשויים להתרחש בקהילה בכל רגע נתון. בית הספר מהווה לבנת יסוד במערכת הקהילתית
ומשפיע על תפקוד התא המשפחתי בשעת חירום, על צוות המורים והתלמידים ועל הקהילה בכללותה.

חוסנו של בית הספר, המתבטא ביכולתו להסתמך על משאביו הפנימיים להתמודדות עם מצבי חירום, היא יכולת שיש
לבנות אותה בשעת רגיעה, שכן בשיא הלחץ והטראומה - המערכת תתפקד באופן אוטומטי בהתאם לתרגולות
ודפוסי חשיבה ופעולה מוכרים וידועים, המוכתבים ע"י המנהיגות הבית ספרית.

יצירת חוסן במודל של צל"ח מסתמך על הנחת היסוד, שעיקר משאבי הניהול של מצב החירום, קיימים ברשות בעלי
התפקידים המרכזיים בבית הספר: המנהל/ת, מזכירה, יועצת, סגנית, מורים ועוד. ואף גורמי סביבה משמועתיים
כגון: הורי התלמידים, צוותי הצח"י וצח"ש (צוות חירום יישובי/שכונתי) וגורמי רשות המועצה.

בראייה מערכתית, הצל"ח הוא הגרעין המכין את המערכת הבית ספרית למצבי חירום, מנהל את בית הספר בזמן הארוע
(או שיגרת חירום) ו אחראי להחזרת המערכת לתפקוד לאחר הארוע.


ראוי לזכור, כי תפקוד אפקטיבי של הצל"ח, יגביר את חוסנו של בית הספר, יצמצם את מימדי הפגיעה הפיזית והנפשית באוכלוסיית ביה"ס וישפר באופן משמעותי את סיכויי חזרתו המהירה לתפקוד שגרתי.

הכשרת הצל"ח כוללת 4-5 מפגשים סה"כ 10-15 שעות.
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com