צמ"ח – צוות מנהיגות חינוכית בקהילה
הנחות יסוד / עקרונות / שיטת הפעלה
 
תפקידו של צוות המנהיגות החינוכית הקהילתית הוא להתוות באופן מתמשך את האסטרטגיה החינוכית של הקהילה , ומורכב מתושבים ומבעלי תפקידים חינוכיים וחברתיים מרכזיים בקהילה. בשונה מוועדת החינוך היישובית המתרכזת בשוטף, צמ"ח מתרכז ביצירת המצפן החינוכי של הקהילה.
הנוער בעצמו מתייחס ותופס את הקהילה ומוסדותיה כמן "משפחה מורחבת" לטוב ולרע. לעיתים התייחסות זו היא גלויה ולעיתים בלתי מודעת. הפעלת צוות היגוי חינוכי מהווה הזדמנות ייחודית להשפיע לטובה על תהליכי הצמיחה, התפתחות ובניית זהות של המתבגרים דרך טיפוח והתייחסות נאותה של מוסדות הקהילה ואחריות הורית קהילתית. שימורו והתאמתו לאורך הזמן.
תהליך העבודה של צמ"ח יכלול שני שלבים : שלב ההקמה ושלב הפעולה המתמשכת.


שלב ההקמה – גיבוש חזון ואסטרטגיה חינוכית לקהילה
התהליך האסטרטגי מתמקד בשאלות :
איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה הערכים המרכזיים המובילים אותנו ומה הדרך לשם.
התהליך האסטרטגי יתבסס הן על עבודה פנימית בצוות והן על מהליכי שיתוף של הקהילה הרחבה.
בסופו של התהליך יעמוד לרשות הצוות מיפוי מפורט של מצב הילדים והנוער בקהילה וצרכיהם החינוכיים,
התרבותיים והחברתיים; הגדרה ברורה ומוסכמת על הקהילה של החזון והמדיניות בקהילה;
וכיווני פעולה ברורים שהוחלטו במשותף עם הקהילה.שלב הפעולה המתמשכת
  • הצמ"ח יעקוב והיה מעורב ביישום המתמשך של האסטרטגיה החינוכית של היישוב. במידה שהוחלט על תהליך שינוי, הצוות יוביל ויעקוב אחר יישום השינוי.
  • הצוות ילווה באופן שוטף את עבודת וועדת החינוך היישובית ומערכות החינוך היישוביות (בעיקר הלא-פורמאליות) המשרתות את הילדים והנוער ביישוב. הצוות יעמוד בקשר עם בעלי התפקידים בחינוך הבלתי-פורמאלי (רכז נוער, קומונרית וכו') לפי הצורך וישמש עבורם מקור לפרייה, הכוונה וליווי.
  • צמ"ח יהיה קשוב למצב הילדים ביישוב, לתופעות חינוכיות וחברתיות מתהוות ולשאלות חינוכיות העולות מן השטח. כשעולה סוגיה חינוכית-חברתית ייזום הצוות  (בשיתוף עם הוועדות הרלוונטיות) תהליך בירור שלה ומתן מענה והכוונה לגורמי הביצוע.
  • הצמ"ח יהיה קשוב לתופעות שוליים ויסייע בהתמודדות עקרונית איתן.
בשלב הפעולה המתמשכת הצוות יתכנס באופן שגרתי מעת לעת, ובאופן ייזום בכל פעם שצץ משבר או סוגיה הדורשת מענה. בין המפגשים הפיסיים שלו הצוות יקיים קשר וירטואלי.

המעורבות של מהו"ת ישראל בהקמת ופעולה צמ"ח
  • יועץ של מהו"ת ישראל ילווה וינחה את שלבי ההקמה של הצוות והתהליך האסטרטגי.
  • במידת הצורך ישולבו במהלך מספר הרצאות לקהילה הרחבה בתחום הורות והתבגרות ממומחים של מהו"ת.
  • אם יוחלט על בנייה ופיתוח של עוגן אחד או יותר, מהו"ת תוכל לייעץ ולהדריך את העוסקים במלאכה.
  • בשלב הפעולה המתמשכת יתקיים ליווי אקסטנסיבי של יועץ מהו"ת לצורכי שימור ותחזוקה.
צוות מנהיגות חינוכית קהילתית (צמ"ח) הינו מודל עבודה עוצב במהו"ת ישראל על סמך ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם צרכים קהילתיים וחינוכיים במגוון מקומות.
הנחת הייסוד העומדת בבסיס הקמת צוות המנהיגות החינוכית הקהילתית היא שקבוצה הנקראת "נוער היישוב" איננה קבוצה ככל "קבוצת אינטרס" אחרת בקהילה (כמו הורי מעונות או קשישים וכד'). זוהי קבוצה ייחודית באשר היא צורכת לא רק שירותים שונים מהיישוב אלא מייצגת ומסמלת עבור התושבים את השאיפות והמשמעות העמוקה של קיימות והמשכיות הקהילה. זהו דור ההמשך ויש אינטרס עליון לקהילה לייצר עבורו מרחב מוגן ומאפשר כאחד, על מנת להעצים את תהליכי השייכות לקהילה ולאיזור.
בנוסף כמובן למטרות בתחום הפרט – לאפשר התפתחות תקינה ומצמיחה מבחינה חינוכית ורוחנית – ערכית כאחת. 
 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com