הקואליציה הישראלית לטראומה

רכזי קהילות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

המועצות האיזוריות

החטיבה להתיישבות

המועצות המקומיות והעיריות

רשות החירום הלאומית

אוניברסיטת בר-אילן

 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com