חוסן קהילתי במשבר וחירום
ראש תחום ד"ר שי בן יוסף

                                                 קהילות, כמו פרטים וארגונים, חיות בסביבה דינמית משתנה.אתגר הקהילה בימינו הוא זיהוי השינויים בתוכה ומחוצה לה,בירור ערכי הליבה, חיזוק ההון החברתי, בנייה וטיפוח של הורות בקהילה כמו גם חיזוק המוגנות לכל חבריה. 
הכשרות מנהיגות וחוסן - 
ראש תחום מתן פורת

מצבי טראומה ואובדן מצריכים התמחות, הכשרה והדרכה מתמשכים של הצוותים המתערבים והמטפלים. מהו"ת ישראל עוסקת בהכשרות אלו בצד מתן טיפולים ממוקדים במצבי חרדה. 

 
הערכות לחירום ובניית חוסן - 
ראש תחום אור אוחיון


מצבי משבר וחירום מהווים אתגר למערכות שונות לנקוט פעולות מכוונות להתמודדות אפקטיבית.
הם גם מהוויםהזדמנות לבנייה וחיזוק של רשת החוסן האזרחית בישראל.

 
ידע זה כוח!!
מוכנות למגפת הקורונה

ארגונים

 
כל הזכויות שמורות © מהו"ת ישראל,ע.ר. 580549608 , טלפון: 03-524-6888 | פקס: 03-7478880 | דוא"ל: mahutisrael@gmail.com